Public Opinion

Magazine theme for WordPress

View Demo
Free

Public Opinion Lite

Free Magazine Theme for WordPress

View Demo

Doberman

Viral Magazine Theme for WordPress

View Demo

Noozbeat

Magazine Theme for WordPress

View Demo
Screenshot of News/Magazine WordPress theme Tabloid

Tabloid

Magazine Theme for WordPress

View Demo

Neuton

A News Theme for WordPress

View Demo
Screenshot of Magazine theme for WordPress Dolce

Dolce

A Responsive Magazine Theme for WordPress

View Demo